Informasjon fra Hovin antennelag

Vi har problemer med vår nettside og derfor er det begrenset infomasjon på denne siden.


Årsmøtet 2015 har vedtatt å gi styre i oppdrag å overdra anlegget til TVECO fra 1.7.2015 

Mer informasjon vil komme her, og i post.

Her er noe av inneholdet i kontrakten med TVECO

OPPGRADERING
Etter inngåelse av denne kontrakten vil TVECO gjennomfør en større oppgradering av kabelnettet. Oppgraderingen vil dele nettet opp i flere mindre enheter med flere sentralt plasserte fibernoder. Dette vil gi mulighet for høyhastighets bredbånd på opp til 200 Mbit/s pr. husstand. I tillegg vil nettet bli langt mindre sårbart med tanke på støy og forstyrrelser. 

TVECO vil planlegge en teknisk løsning som gir beboerne tilgang til de fleste av Viasat sine TVkanaler, alt på eksisterende dekoderløsning. Det arbeides også med lansering av T-WE systemet til Canal Digital, samt TV via nettbrett og smarttelefon.

Årsavgiften vil i perioden 1.7.2015 til 31.6.2016 være låst til kr. 2.784,- inkl. mva pr. husstand  (kr. 232,- pr. mnd.)  


Her er litt informasjon om overdragelse av Antennelagt til profesjonell aktør

Antennelagets Årsmøtet 2014 gav styret i oppdrag å undersøke mulighetene for overdragelse. Etter dette har vi hatt bokettersyn fra skatteetaten og fått et krav om skatt og momsplikt (se dok under). Skatteetaten har ikke gitt oss noe svar pr.dd.på det tilsvaret vi har gitt (se dok under).

Dersom vi må betale moms ol. er det nødvendig å engasjere et regnskapsbyrå for å håndtere regnskapet. Dette vil føre til økte kostnader.

Vi har sendt ut forespørsel om overtagelse til to interessenter. To har gitt tilsvar. En har kommet med et tilbud. Den andre har stilt krav som styret mener vi ikke kan innfri. De forlanger eksklusiv forhandlingsrett. 

Med eventuelt et krav om skatt og momsplikt og for at vi skal kunne få god kvalitet på tv og bredbåndsignaler, og utvide tilbudet i framtiden,  mener styret at det er fornuftige å få en profesjonell eier.

Trykk på dokumentene under får nedlasting.

Resulatet av kontrollen Juli 2014 
Tilsvar til skatteetaten september 2014

Informasjon om årsmøte som ble avholdt 12.2.2015 på Fedrelandet
Årsmelding 2014
Resultatregnskap 2014
Regnskap 2014 
Budsjett 2015  -  Med økning av kontinget med kr. 100,- for et halvt år.
Referat fra Årsmøt 2015


Trykk her for nettsiden